Egzaminy gimnazjalne

 

   Nadzszedł czas egzaminów w naszej szkole. Uczniowie klas trzecich piszą egzamin gimnazjalnych w trzech kolejnych dniach:

  - środa: część humanistyczna (historia i WOS oraz po przerwie - język polski),

  - czwartek: część matematyczno-przyrodnicza (przedmioty przyrodnicze: biologia, geografia, chemia, fizyka oraz po przerwie - matematyka),

  - piatek: część z języka nowożytnego (część podstawowa oraz po przerwie część rozszerzona - w naszej szkole będzie to język angielski (obydwie wersje) i język niemiecki (wersja podstawowa)).

     POWODZENIA !

 


 

Klasa 2A wprowadziła społeczność szkolną w świąteczną atmosferę uroczystym apelem.

 


 

Sukces na etapie wojewodzkim w konkursie przyrodniczym

 

   Sukcesem zakończył się udział uczniów Gimnazjum im. Jana Pawła II w Tarnawie Dolnej w Finale XVII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Przyrodniczego „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”. Drużyna w składzie: Karolina Tokarz, Julita Janik, Maksymilian Pluskwa i Michał Krajnik (opiekun: Renata Kaczmarska) zajęła wysokie trzecie miejsce wśród 9 drużyn reprezentujących parki krajobrazowe naszego województwa.

   Marszałek Województwa Podkarpackiego, Zespół Parków Krajobrazowych w Przemyślu i Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie byli organizatorem tej edycji o zasięgu wojewódzkim, który odbył się 23 marca 2018 r. o godzinie 10 w Auli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie. Etap wojewódzki konkursu polegał na współzawodnictwie pomiędzy szkołami (zespoły 4-osobowe uczniów klas II i III gimnazjów) reprezentującymi poszczególne parki krajobrazowe administrowane przez oba Zespoły Parków Krajobrazowych, tj.:

1. Park Krajobrazowy Puszczy Solskiej – młodzież z Publicznego Gimnazjum w Cieszanowie-Nowym Siole,

2. Południoworoztoczański Park Krajobrazowy – młodzież z Gimnazjum im. Bohaterów Września 1939r w Narolu,

3. Park Krajobrazowy Pogórza Przemyskiego – młodzież z Publicznego Gimnazjum w Krzywczy,

4. Park Krajobrazowy Gór Słonnych – młodzież ze Szkoły Podstawowe Nr 8 w Sanoku,

5. Czarnorzecko - Strzyżowski Park Krajobrazowy – młodzież ze Szkoły Podstawowej  z  Oddziałami Gimnazjalnymi im. Juliana Przybosia w Gwoźnicy Górnej,

6. Park Krajobrazowy Doliny Sanu – młodzież z Gimnazjum w Lutowiskach,

7. Jaśliski Park Krajobrazowy – młodzież z Zespołu Szkół nr 2 w Dukli,

8. Ciśniańsko-Wetliński Park Krajobrazowy – młodzież z Gimnazjum im. Jana Pawła II  w Tarnawie Dolnej,

9. Park Krajobrazowy Pasma Brzanki – młodzież ze Szkoły Podstawowa Nr 1 im. Ks. Franciszka Blachnickiego z Oddziałami Gimnazjalnymi w Jodłowej

   Z udziału wycofał się Zespół Szkół w Hucie Krzeszowskiej  - Park Krajobrazowy „Lasy Janowskie”

   Ogółem w etapie wojewódzkim brało udział 36 uczniów z 5 gmin oraz z 4 miast  z terenu województwa podkarpackiego.

   Otwarcia Finału Konkursu dokonali Dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyślu - Pan Jerzy Wolski oraz Zastępca Dyrektora Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie Pan Mariusz Trojan.

   W pierwszej części konkursu młodzież rozwiązywała test, składający się tradycyjnie z 25 pytań z których 15 to tzw. pytania ogólne - identyczne we wszystkich województwach, dotyczące wiedzy z zakresu biologii i geografii, zgodnie z podstawą programową dla gimnazjum – pytania przygotowywane przez koordynatora ogólnopolskiego, którym w tym roku szkolnym jest Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego. Pozostałe 10 pytań dotyczące parków krajobrazowych zlokalizowanych na terenie województwa podkarpackiego przygotowali Pracownicy obu Zespołu Parków Krajobrazowych. Z testu, zespół szkolny mógł zdobyć maksymalnie 192 pkt. Druga część konkursu polegała na rozpoznawaniu przez zespoły szkolne 30 chronionych gatunków roślin i zwierząt, tutaj można było zdobyć w sumie 120 pkt. Uczniowie w zespołach pracowali każdy samodzielnie, a o zajęciu miejsca decydowała suma punktów uzyskanych przez poszczególnych uczniów z zespołu szkolnego, z obu części konkursu.

 

R.K.

 

 


 

Uczniowie klas trzecich w Zespole Szkół nr 3 na Dniach Otwartych

 

   19 lutego klasy trzecie pod opieką wychowawców p. Leszka Grzyba i p. Aleksandry Zastawnej-Grzyb pojechały do Sanoka na Dni Otwarte do Zespołu Szkół nr 3. Celem wyjazdu było zapoznanie uczniów z ofertę edukacyjną, jaką oferuje ZS, aby w niedalekiej przyszłości łatwiej było im wybrać wymarzoną szkołę średnią i zawód, w którym będą się spełniać.  Dni Otwarte są świetną okazją, aby poznać ofertę szkól średnich w jednym miejscu, rozwiać wątpliwości dotyczące wyboru przyszłego zawodu.

   Wychowawcy oprócz odwiedzin w ZS  zaproponowali swoim uczniom świetną zabawę w Kręgielni. Śmiechom i okrzykom radości nie było końca. Po dwóch godzinach zabawy na kręglach uczniowie zadowoleni wrócili do domów. Oby więcej było takich wyjazdów, w których łączymy przyjemne z pożytecznym.

A.K.

 


 

(29.I - 11.II)

 


 

Wycieczka klasy 2A do muzeum i na kręgle

 

   22 stycznia klasa 2A pod opieka wychowawczyni  pani  E. Stodolak i pani A. Kruczek rozpoczęła tydzień od wyjazdu do Sanoka.  Wycieczka miała na celu zintegrowanie zespołu klasowego i zapoznanie uczniów z najbliższym otoczeniem, z najbliższą okolicą.

   Rozpoczęliśmy nasze zwiedzanie od Muzeum Historycznego, gdzie uczniowie mogli zobaczyć największą kolekcję ikon w Europie, poznać ich historię i wymowę. Największym jednak powodzeniem i zainteresowaniem cieszyło się malarstwo Zdzisława Beksińskiego. Niekazdy wiedział, że  jeden z najsłynniejszych  polskich twórców pracował w Fabryce autobusów Autosan i że to on wymyślił logo zakładu.

   Punktem kulminacyjnym wyjazdu klasowego była wizyta w kręgielni. Zabawom i śmiechom nie było końca. Wszyscy zadowoleni wróciliśmy do domów.

   Już szykujemy kolejny wyjazd, tym razem do Rzeszowa do Teatru. Zapraszamy

A.K.

 


 

Występ artystyczny uczniów na zebraniu z rodzicami

 

   18 stycznia na zebraniu rodziców po raz kolejny mieliśmy niebywałą przyjemność obejrzeć przedstawienie klasy 3B  przygotowane z okazji Świąt Bożego Narodzenia.

   Rodzice mogli podziwiać swoje pociechy, przekonać się o ich talentach aktorskich i wokalnych. 

   Często nie zdajemy sobie sprawy z tego, że obok nas może być wielki talent, Cieszymy się więc, że mogliśmy pokazać rodzicom, że szkoła to nie tylko egzaminy, sprawdziany i kartkówki. 

   Piękne pokazanie tradycji wigilijnych jeszcze raz pozwoliło nam powrócić do tych magicznych chwil Bożego Narodzenia. 

A.K.

 


 

 

 

Gimna Zagórz przystąpiła do ogólnopolskiem akcji ekologicznej
"Dzień Czystego Powietrza"

 

   14 listopada 2017 rozpoczęła się ogólnopolska akcja – Dzień Czystego Powietrza. Cały projekt potrwa do końca lutego 2018 roku. Dzień Czystego Powietrza, ustanowiony przez Fundację Ekologiczną ARKA, obchodzimy od 2005 roku, a jego tematyka dotyczy niskiej emisji, problemu palenia śmieci w piecach domowych.

   Do tegorocznej akcji „Dzień Czystego Powietrza” przystąpiły następujące szkoły z Gminy Zagórz: Szkoła Podstawowa w Czaszynie, Szkoła Podstawowa w Łukowem, Szkoła Podstawowa w Porażu, Szkoła Podstawowa w Zagórzu, Szkoła Podstawowa w Zahutyniu, a także Gimnazjum w Tarnawie Dolnej.

   Zanieczyszczenie powietrza jest jednym z najistotniejszych problemów w Polsce. Każdy z nas pragnie dobrego samopoczucia. Powietrze wywiera istotny wpływ na nasze zdrowie. Z każdym oddechem wciągamy do płuc pół litra powietrza. Jego czystość jest bardzo ważna. Polska należy do krajów, których powietrze jest najbrudniejsze. Fundacja Ekologiczna ARKA jest pierwszą organizacją pozarządową w Polsce, która zaczęła prowadzić edukację ekologiczną na temat zanieczyszczeń powietrza.

   Dzień Czystego Powietrza to edukacyjna akcja proekologiczna zainicjowana przez ARKĘ w 2005 roku. Celem akcji jest walka o czyste powietrze i uświadamianie społeczeństwu, jak poważne konsekwencje dla zdrowia i środowiska niesie palenie śmieci, mułów i innych trujących opałów w piecach domowych pokazując jednocześnie w jaki sposób można poprawić jakość powietrza, którym na co dzień oddychamy. Na przestrzeni trzynastu lat w ramach projektu odbyły się setki happeningów, warsztatów, przemarszów w całej Polsce. Organizowali je nie tylko członkowie Fundacji, ale też nauczyciele i uczniowie placówek, które przyłączyły się do działań.

   Fundacja Ekologiczna Arka również w tym roku przygotowała szereg narzędzi edukacyjnych dla placówek oświatowych: scenariusze zajęć, karty pracy, plakaty z informacjami. Gminy, które biorą udział w akcji, otrzymały bezpłatne materiały edukacyjne.

   Całość projektu zakończy się w lutym 2018 roku konkursem „Kawałek błękitnego nieba”, w którym zostanie wybranych 10 najciekawszych działań edukacyjnych prowadzonych przez szkoły.

   Więcej informacji na: www.fundacjaarka.pl

 


 

Przed świętami Bożego Narodzenia

 

   22 grudnia uroczystym apelem rozpoczęliśmy okres Bożego Narodzenia.

   Klasa 3B pod opieką wychowawczyni Pani Aleksandry Zastawnej-Grzyb przygotowała apel przybliżający nam nie tylko zwyczaje i tradycje świąteczne, ale przede wszystkim w  krótkim przedstawieniu zwróciła uwagę widzów  na to, że w święta zapominamy o tym, co najważniejsze. 

   W pogoni za konsumpcjonizmem zatracamy to, co w przyjściu Pana Jezusa na świat jest najważniejsze.  W przedświątecznym okresie skupiamy się na zakupach, przygotowaniach wigilijnych, bieganinie po galeriach handlowych, a tracimy z oczu samo ,, Boże Narodzenie". 

   Uczniowie klasy 3b pokazali, że w czasie świąt najważniejsza jest bliskość innych osób, rodzinne obcowanie ze sobą nawzajem i MIŁOŚĆ, bo to ONA po to przyszła na świat, aby nas odkupić i zbawić świat- wyzwolić od grzechu.

A.K.

Wesołych i rodzinnych Swiąt Bożego Narodzenia
i Szczęśliwego Nowego Roku !

 


 

Obchody Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu
na Podkarpaciu

 

   Gdy późną wiosną 2017 r. Uniwersytet Rzeszowski rozesłał propozycje wzięcia udziału w X Obchodach Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu na Podkarpaciu do ich realizacji zgłosiły się: Szkoła Podstawowa im Janusza Korczaka w Porażu i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Tarnawie Dolnej. Uczennice Gimnazjum (Magdalena Tokarz, Ksenia Kaczmarska i Karolina Jankowska) wzięły udział w spotkaniu organizacyjnym w Rzeszowie, po czym uczniowie obydwu szkół opracowali własne programy działania. Do grudnia zbierano wywiady prowadzone z osobami starszymi, które pamiętają jeszcze tamte czasy, a następnie zaprezentowano je na dodatkowych zajęciach.

   Szkoła Podstawowa w Porażu zorganizowała – 9 grudnia – wycieczkę po miejscowości, której celem było zapoznanie z historia lokalną, w tym i Żydów zamieszkujących Poraż w przeszłości. Na spotkaniu w szkole uczniowie wysłuchali wywiadów ze „świadkami historii” oraz wykładu o walorach krajoznawczo-turystycznych Poraża, a następnie udali się do „starej plebanii”, w które znajduje się – nieco już zapomniana – izba regionalna. O zgromadzonych eksponatach, makietach i mapkach opowiadał ksiądz proboszcz Mariusz Woźniczyszyn. Kolejnym punktem wyprawy było miejsce mordu Żydów dokonane przez Niemców w czasie II wojny światowej znajdujące się w części miejscowości nazywanej Granicą. Na cmentarzyku, na którym spoczywają pomordowani, uczniowie uzyskali dokładniejsze informacje o holokauście i zdarzeniu sprzed prawie 80-ciu lat. W zajęciach wzięli udział: Wiktoria Adamowska, Patrycja Kruczek, Jakub Gocek, Emilia Krawczyk, Witold Osenkowski i Gabriel Łuc fotografujący wycieczkę.

   Gimnazjum w Tarnawie Dolnej zorganizowało – 15 i 16 grudnia – biwak, podczas którego, w pierwszy dzień wysłuchano wykładu o faszyzmie, okupacji ziem polskich i holokauście, zaprezentowano zgromadzone wywiady oraz obejrzano dwa filmy „Żydzi na naszych terenach” w wersjach polko-angielskiej i angielskojęzycznej, nakręcone przez uczennice Gimnazjum: Anitę Czuchry, Katarzynę Płaziak, Karolinę Kowalik i Martynę Semczyk. Na drugi dzień uczestnicy spotkali się z Panem Stanisławem Zarzycznym, który podczas wycieczki po Tarnawie Dolnej opowiadał dzieje miejscowości zamieszkiwanej niegdyś przez Polaków, Ukraińców i Żydów pokazując ciekawe obiekty lub miejsca, w których były oraz o ludziach, którzy w niej żyli.

   W biwaku uczestniczyli: Magdalena Tokarz, Maria Czepiel, Karolina Tokarz, Michał Krajnik, Krzysztof Skoczółek, Kacper Stach, Sebastian Kraus, Maksymilian Muszyński, Rafał Pawlik, Dawid Mołocznik, Adrian Torba, i Aleksandra Krajnik oraz Konrad Gocek, którzy fotografowali realizowane zajęcia.

   Do „X Obchodów… szkoły zgłosił Pan Marek Drwięga, który organizuje i koordynuje wszystkie działania zapisane w programach opracowanych przez uczniów Szkoły Podstawowej w Porażu i Gimnazjum w Tarnawie Dolnej.

 


 

Sukces naszych uczniów w konkursie przyrodniczym
"Zachowamy piękno i walory przyrodnicze Bieszczadów"

 

   1 grudnia uczniowie Gimnazjum im. Jana Pawła II w Tarnawie Dolnej wzięli udział w 25, jubileuszowym finale wojewódzkiego  konkursu „Zachowamy piękno i walory przyrodnicze Bieszczadów”.  Drużyna w składzie: Maksymilian Pluskwa, Michał Krajnik, Karolina Tokarz zdobył 3 miejsce wśród 10 gimnazjów biorących udział w konkursie, natomiast Maksymilian Pluskwa  4 miejsce, a Michał Krajnik 5 miejsce wśród 40 gimnazjalistów. Uczniowie zdobyli cenne nagrody i wzbogacili się w nowe wiadomości na temat flory, fauny i ochrony Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Gratulujemy finalistom życzymy dalszych sukcesów.

 


 

Nasze gimnazjum realizuje projekt Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie

 

   W ramach projektu „Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz eksperymentu w procesie nauczania oraz rozwijania kompetencji informatycznych i przyrodniczych” realizowanego przez Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie, dofinansowanego z Funduszy Europejskich,  Gimnazjum im. Jana Pawła II w Tarnawie Dolnej otrzymało bogaty zestaw sprzętu elektronicznego potrzebnego do pracy z uczniami w celu rozwijania ich umiejętności i wiedzy informatycznej oraz przyrodniczej. Zestaw ten obejmuje:

  -  23 laptopy z zainstalowanym pakietem biurowym Office i programem antywirusowym oraz dołączone do nich torby i myszki komputerowe,

  - pakiet oprogramowania użytkowego do pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych,

  - szafa na laptopy z zasilaniem,

  - mysz Trackball dla osób z różnymi formami niepełnosprawności ruchowej,

  - klawiatura dla osób niedowidzących,

  - przenośna kolumna aktywna z połączeniem bezprzewodowym,

  - tablica interaktywna wraz z projektorem.

   W ramach projektu nauczyciele gimnazjum brali udział w szkoleniach obejmujących 16 godzin doskonalenia pracy metodą eksperymentu i 40 godzin doskonalenia pracy z wykorzystaniem Technologii Informacyjno-Komunikacyjnej, aby mogli następnie poprowadzić dodatkowe zajęcia z uczniami, rozwijając ich kompetencje informatyczne i przyrodnicze.

 


 

Dzień Niepodległości

 

   6 listopada nasze gimnazjum uroczyście obchodziło 99 Rocznicę Odzyskania Niepodległości. Klasa 3A pod opieką wychowawcy p. Leszka Grzyba przygotowała krótką lekcje historii o tym, jak przez 123 lata dochodziliśmy do tego, aby teraz móc żyć w wolnej i niepodległej Polsce. W apelu wykorzystali uczniowie najsłynniejsze z tego okresu pieśni czyli "Rotę", "Legiony".., do odśpiewania których zaprosili całą społeczność szkolną. Można się było pochwalić znajomością tekstów tych piosenek, co w dużym stopniu pokazuje nasz patriotyzm, wzmacnia poczucie tożsamości narodowej, przynależności do naszego pięknego kraju i mowy ojczystej.

A.K.

 


 

Indie - fotorelacja podróżnika z grupy Trzask

 

   3 listopada nasza szkoła gościła podróżnika grupy TRZASK. Pan Dariusz Rochecki przedstawił fotorelację z tegorocznej wyprawy do Indii. Dzięki wspaniałym zdjęciom, barwnym opisom i ciekawych historiom mogliśmy dowiedzieć się o kulturze i warunkach życia mieszkańców tego azjatyckiego kraju. Poznaliśmy duchową stolicę Indii – Aransabi, Złotą Świątynie Sikhów w Amritsarze oraz Świątynię Karni Mata, w której świętym zwierzęciem jest szczur. Zobaczyliśmy świętą rzekę Hindusów – Ganges, dzielnice nędzy jak i przestronne pałace. Podziwialiśmy Taj Mahal, uroki pustyni Thar oraz gór Himalajów, Radżastahan – baśniową krainę potężnych Maharadżów i pięknych księżniczek, usłyszeliśmy o Gandim i niepodległych Indiach i wiele innych ciekawostek i historii – czasem zabawnych, a czasem przejmujących.

 


 

Złożenie zniczy przy pomniku Jana Pawła II
oraz w "miejscu straceń" na Gruszce

 

   Samorząd Uczniowski zoorganizował zbiórkę zniczy w celu zapalenia ich na miejscowej górze Gruszka w miejscu straceń oraz przed pomnikiem Jana Pawła II znajdującego się przy kościele parafialnym w Tarnawie Górnej.

    W ostatni dzien października delegacja Samorządu Uczniowskiego w składzie: Łukasz Mołczan, Kacper Stach i Magda Tokarz złożyła znicze przed pomnikiem naszego Patrona Jana Pawła II, a następnie w miejscu upamiętnienia śmierć Polaków straconych z rąk hitlerowców na miejscowej górze Gruszka.


 

Dyskoteka szkolna

 

   Dnia 26.10.2017 odbyła się pierwsza w tym roku dyskoteka szkolna, na którą przybyło większość uczniów naszego gimnazjum. Dużo osób bawiło się wyśmienicie biorąc udział w organizowanych zabawach, tańcząc czy śpiewając piosenki. Lecz jak zawsze to bywa byli też ci, którzy podpierali ściany. Miejmy nadzieje, że oni również świetnie się bawili. Niestety około godziny 21 zagrano piosenkę Elektrycznych Gitar "To już jest koniec" co właśnie oznaczało koniec naszej wspaniałej zabawy. Zdecydowana większość chętnie bawiłaby się dłużej lecz i tak zostały fajne wspomnienia związane z tym wieczorem.

Dominika S.

 


 

Awans w konkursach kuratoryjnych do etapu rejonowego

 

   Troje uczniów z naszej szkoły awansowało w konkursach kuratorycjnych z etapu szkolnego do etapu rejonowego. Są to:

    - Tomasz Hańczuk (2A): j. angielski

    - Julita Janik (3A): geografia

    - Martyna Misiura (3B): biologia

   Gratulujemy i życzymy powodzenia na dalszym etapie konkursowym. 

 


 

Dzień Papieski

 

   19 października w naszej szkole obchodziliśmy  XVII Ogólnopolski Dzień Papieski. Bardzo nastrojowy występ artystyczny przygotowali uczniowie klasy IIIA pod opieką naszych księży katechetów.

 

 


 

Rajd szlakiem papieskim

 

15 października odbył się Rajd Szlakiem Papieskim, w którym licznie uczestniczyła młodzież naszej szkoły. W rajdzie uczestniczyło prawie 100 osób, w tym uczniowie Szkoły Podstawowej w Tarnawie Dolnej i w Porażu. Piękna pogodo dopisała, dzieki czemu można było podziwiać wspaniałe widoki na trasie Ruiny klasztora w Zagórzu - góra Makówka w Tarnawie Górnej.

 

 


 

Dzień Edukacji Narodowej

 

   W piątek, 13 października Samorząd Uczniowski przygotował dla nauczycieli i wszystkich pracowników szkoły występ artystyczny z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Na uroczystość zaproszono wszystkich emerytów naszego gimnazjum.

   Bardzo wiele uczniów zaangażowało się w przygotowania, czego efektem była wspaniała dwugodzinna zabawa. Były skecze, kabarety, piosenki z autorskimi tekstami, piosenki rozrywkowe i poważne, podobnie wiersze. A na dodatek zobaczyliśmy prezentacje o nauczycielach, z której mogliśmy się dowiedzieć o ich zainteresowaniach, powodach wybrania tego zawodu oraz sposobach realizacji wygranej w totolotku.

   Poznaliśmy też tegorocznych zdobywców wyróżnień w wybranych kategoriach nauczycieli. Po podliczeniu głosów w przeprowadzonej ankiecie okazało się, że poszczególne tytuły uzyskali:

   - Maria Kozdrowska: tytuł najbardziej wymagającego nauczyciela,

   - Leszek Grzyb: tytuł nauczyciela z największym poczuciem humoru,

   - Jarosław Bochnak: tytuł najsympatyczniejszego nauczyciela roku.

   Aby było jeszcze ciekawiej, nasi gimnazjaliści zorganizowali turniej między pracownikami szkoły a emerytami przygotowując bardzo ciekawe konkurencje. Wygrali emeryci, wieloletnie doświadczenie górą :)

   Uczniowie podziękowali wszystkim pracownikom szkoły za ich pracę i składając życzenia wręczyli róże zakupione przez Radę Rodziców.

   Pan Dyrektor w swoim wystąpieniu przypomniał istotę Święta Edukacji Narodowej. Wręczył wyróżnienia nauczycielom za ich zaangażowanie w pracy i sukcesy zawodowe i podziękował wszystkim zebranym.

   Ten dzień dał poczucie jedności całej społeczności szkolne we wspaniale stworzonej atmosferze…

 


 

Wyprawa na Połoninę Caryńską

 

   20 września 2017 roku grupa uczniów z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Tarnawie Dolnej zdobyła kolejny szczyt Bieszczadów – Połoninę Caryńską. Wyprawa, która rozpoczęła się z Przełęczy Wyżniańskiej wiodła przez kolejne zbiorowiska, wśród których odkrywaliśmy ślady dawnych wsi, postępującą sukcesję wtórną, osobliwości fauny i flory Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Po trudach wspinaczki, na szczycie połonin rozpostarły się cudowne widoki, które wynagrodziły wszelkie trudy. Największą atrakcją okazało się jednak poszukiwanie życia w martwym drewnie. Krocionogi, kompostowce świecące, skulice, wije drewniaki, pomrowy błękitne, biegacze – to tylko niektóre organizmy wskazujące na to jak urozmaicony jest ten ekosystem.

   Naszym odkryciom towarzyszyła piękna, słoneczna pogoda, wspaniała atmosfera i cudowne widoki. Pozostały wspomnienia, zdjęcia i plany na kolejne wyprawy.

R.K.

 


 

Wybory Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego rozstrzygnięte!

 

   21 września, odbyły się wybory na stanowisko Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego naszej szkoły. Za organizację przeprowadzonych wyborów odpowiadała komisja wyborcza w składzie: Kacper Stach, Aleksandra Krajnik i Sebastian Kraus. Zespół ten przygotował salę wyborczą,  przeprowadził wybory, podliczył głosy  i sporządził protokół w którym zamieszczone zostały wyniki głosowania do informacji publicznej. Przewodniczącym Samorządu Szkolnego w roku szkolnym 2017/2018 został...

Łukasz Molczan

    Serdecznie gratulujemy! W najbliższych dniach sfinalizowane zostanie formowanie zarządu Samorządu Uczniowskiego. A my życzymy wybranemu Przewodniczącemu SU spełnienia zaplanowanych działań, udanej współpracy z uczniami, Radą Pedagogiczną i rodzicami oraz owocnej pracy na czele Samorządu Szkolnego! 

 


 

Kandydaci na stanowisko Przewodniczącego SU

 

    Na stanowisko Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego naszego gimnazjum na rok szkolny 2017/2018 będą ubiegać się 4 osoby, a są to:

  - Anita Czuchry  (3A)

  - Magdalena Tokarz  (3A)

   - Krzysztof Bochnak  (3A)

  - Łukasz Mołczan  (3B)

    Obecnie trwa okres kampanii wyborczej, w którym kandydaci będą walczyć o jak największe poparcie w czasie wyborów. Wybory odbędą się 21 września.

 


 

Narodowe czytanie w naszej szkole

 

   Nasza szkoła już po raz kolejny włączyła się do organizowanej przez prezydenta RP akcji Narodowe Czytanie. Tym razem do wspólnej lektury wybrane zostało „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego. 

   Uczniowie wysłuchali fragmentów tego tekstu czytanych przez pana dyrektora Melchiora Ryniaka, księdza Grzegorza Lęcznara, bibliotekarkę Izabelę Krawczyk oraz uczniów naszej szkoły. Uczniowie klasy 2B Martyna Długosz i Maksymilian Pluskwa przygotowali scenkę wywiadu z autorem „Wesela” , w której przybliżyli nam tę niezwykle barwną osobowość twórczą. Uczestnicy mogli obejrzeć także wystawkę poświęconą Stanisławowi Wyspiańskiemu, wysłuchać listu od prezydenta Andrzeja Dudy

 


 

Witamy w nowym roku szkolnym 2017/2018

 

   Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 przebiegało zgodnie z założonym planem. 4 września, o godzinie 8:00 rozpoczęła się msza święta w kościele parafialnym w Tarnawie Górnej, na której byli obecni uczniowie, rodzice i nauczyciele. Po mszy wszyscy zgromadzeni udali się do szkoły gdzie odbyła się akademia inauguracyjna roku szkolnego.

    Ten rok szkolny niesie ze sobą sporo zmian. W wyniku reformy systemu edukacyjnego w naszym kraju likwidowane są gimnazja. W związku z tym nie ma już klas pierwszych, a obecna klasa druga zakończy historię naszej szkoły w przyszłym roku szkolnym, jako ostatnia klasa Gimnazjum im. Jana Pawła II w Tarnawie Dolnej.

   Zaszło sporo zmian kadrowo-organizacyjnych. Na emeryturę odeszli: pan Adam Malec, pan Bogdan Nycz, pan Józef Sadlik i pani Halina Sadlik, pożegnaliśmy też księdza Janusza Łuca. Przywitaliśmy natomiast panią Jolantę Olszak – nauczycielkę chemii, panią Marię Kozdrowską – nauczycielkę matematyki i księdza Andrzeja Kudybę, który będzie uczył religii w klasach drugich. Lista wychowawców klas wygląda następująco:

    2A  – Elżbieta Stodolak

    2B  – Janina Nycz

    3A  – Leszek Grzyb

    3B – Aleksandra Zastawna-Grzyb

 Życzymy wszystkim szczęśliwego nowego roku szkolnego!   :)

 


 

 


 

Plan uroczystego rozpoczęcia roku szkolnego w Gimnazjum

- 4 września 2017 r. (poniedziałek)

 

     Rok szkolny 2017/2018 rozpocznie się uroczystą mszą świętą w Kościele parafialnym w Tarnawie Górnej o godzinie 8:00. Następnie nastąpi przemarsz całej społeczności szkolnej do budynku Gimnazjum, gdzie odbędzie się akademia inaugurująca nowy rok szkolny, a po niej - spotkanie z wychowawcami.

 

Kursy autobusów szkolnych - przyjazd:

  - Czaszyn (z Brzozowca):  7:30
  - Kalnica (autobus firmy "Tarzan"):  7:15
  - Olchowa:  7:45

 

Kursy autobusów szkolnych - odjazd:

   - do Czaszyna :  10:30
   - do Kalnicy (autobus firmy "Tarzan"):  10:30
   - do Olchowy:  10:50

 

 

 


ARCHIWUM