H I S T O R I A

    Do pobrania:

KLASA 1

   - Przypomnienie wiadomości - rozdział I: Początk cywilizacji

   - Przypomnienie wiadomości - rozdział II: Antyczna Grecja

   - Przypomnienie wiadomości - rozdział III: Imperium Rzymskie

   - Przypomnienie wiadomości - rozdział IV: Początki Średniowiecza

   - Przypomnienie wiadomości - rozdział V: Polska pierwszych Piastów

 

KLASA 2

   - Przypomnienie wiadomości - rozdział I: Polska i świat w XII - XIV w.

   - Przypomnienie wiadomości - rozdział II: Społeczeństwo Średniowiecza

   - Przypomnienie wiadomości - rozdział III: U schyłku Średniowiecza

   - Przypomnienie wiadomości - rozdział IV: Narodziny nowożytnego świata

   - Przypomnienie wiadomości - rozdział VI: Wiek wojen

 

KLASA 3

   - Przypomnienie wiadomości - rozdział VI: Ziemie polskie po Wiośnie Ludów

   - Przypomnienie wiadomości - utrwalenie wiadomości: sp XX wiek

 

Potrzebne oprogramowanie: pakiet Office (dowolna wersja)