Realizacja prac

Prace renowacyjne Miejsca Straceń obejmują:

   - wykonanie chodnika z kostki brukowej wraz z obrzeżami,

   - wycinka drzew,

   - montaż elementów małej architektury,

   - renowacja istniejącego ogrodzenia,

   - renowacja pamiątkowego krzyża,

   - renowacja pomnika z tablicą,

   - wykonanie i zamontowanie tablicy pamiątkowej,

   - wykonanie i zamontowanie tablicy informacyjnej nt. miejsca pamięci ze stelażem.

   

 

 

 

 

 


POWRÓT