AKTUALNOŚCI - Samorząd Uczniowski


 

Konkurs na najładniejszą choinkę klasową rozstrzygnięty

 

   19 grudnia każda z klas naszej szkoły wystawiła przygotowaną przez siebie choinkę na hol szkolny, aby każdy mógł zobaczyć świąteczne dzieła klasowe. Jury w składzie: Pani Magdalena Bury, Pani Agnieszka Jankowska i Pan Józef Sadlik dokonało wyboru najładniejszej choinki. Przy wyborze nie podano właścicieli choinki, aby uniknąć jakiejkolwiek stronniczości :). 

   A oto wyniki:

I miejsce: choinka klasy 1B

II miejsce: choinka klasy 3 B

III miejsce: choinka klasy 3 A

   Gratulujemy wszystkim, którzy natrudzili się przy przygotowaniu choinek, a szczególne gratulacje należy się zwycięzcom! :)

 


 

Organizacja wigilii w naszej szkole
- wyniki ankiety

 

   Pytanie ankietowe: "Jaki sposób organizacji wigilii wybierasz w naszej szkole?"
     - wigilia klasowa (w swojej klasie),
     - wigilia szkolna (ogólnoszkolna na jadalni).

   W ankiecie wzięło udział 86 % uczniów naszej szkoły. Poniżej zamieszczamy wyniki w postaci diagramu:

 

 


 

Jaki konkurs świąteczny dla klas?
- wyniki ankiety

 

   Pytanie ankietowe: "Który świąteczny konkurs międzyklasowy preferujesz?"
     - na najładniejszą choinkę klasową,
     - na najładniejszy stroik klasowy.

   W ankiecie wzięło udział 86 % uczniów naszej szkoły. Poniżej zamieszczamy wyniki w postaci diagramu:

 


 

Czy będzie nowy automat z żywnością?
- wyniki ankiety

 

    Czy jest szansa na powstawienie nowego automatu z żywnością obok obecnej, która zastępuje spożywczy sklepik szkolny?

   Na postawione uczniom pytanie, czy korzystaliby z proponowanych automatów padły następujące odpowiedzi:

   - automat z ciepłymi napojami: 97 osób wyraziło chęć korzystania,

   - automat z kanapkami/wypiekami: 93 osoby wyraziło chęć korzystania.

   Zarząd Samorządu Uczniowskiego będzie starał się o postawienie kolejnego automatu spożywczego w naszej szkole, trzymajcie kciuki :)

 


 

Wyniki pierwszej ankiety
 - dyscypliny sportowe dla rozgrywek międzyklasowych

 

Frekwencja - 113/138 uczniów - 83 %
Ankiet ważnych - 98
Ankiet nieważnych - 15

 Pytanie: ,, Zaproponuj dyscyplinę sportową na zawody międzyklasowe ''

Dziewczyny:
 
 Koszykówka - 21
 Piłka ręczna - 16
 Siatkówka - 13
 Unihokej - 9 
 Gimnastyka - 3
 Piłka nożna - 3


Chłopcy:

 Piłka nożna - 21
 Unihokej - 5
 Siatkówka - 4

Badminton  ]
Skok w dal   ] -1
Koszykówka ] 
 

Piotr Płaziak

 


 

Szkolny Urząd Statystyczny

 

    Samorząd Szkolny stworzył jednostkę organizacyjną, zwaną Szkolnym Urzędem Statystycznym, który będzie badał opinię społeczności szkolnej, dokonywał spisów statystycznych oraz publikował wyniki, aby można było efektywniej planować działania Samorządu Uczniowskiego.

   Pomysłodawcą jest Piotr Płaziak, który objął stanowisko Przewodniczącego Szkolnego Urzędu Statystycznego. Dla jego prawidłowego działania opracował Regulamin Szkolnego Urzędu Statystycznego

 


 

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego na rok 2016-2017

 

    Zarząd Samorządu Uczniowskiego pod przewodnictwem Miłosza Stacha opracował PLAN PRACY na obecny rok szkolny. Plan ten zakłada działania, które Samorząd Uczniowski chce zrealizować w bieżącym roku szkolny,. Mamy nadzieję, że uda się go wykonać w 100 %, a nawet pojawią się inne przedsięwzięcia, których pomysły zrodzą się w między czasie. 

 


 

Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego został wybrany!

 

   Wybory na stanowisko Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego odbyły się zgodnie z założonym planem. Za organizację przeprowadzonych wyborów odpowiadała komisja wyborcza w składzie: Oliwia Niemczyk, Klaudia Jankowska i Kamila Gajda. Dziewczyny zadbały o wszystko: przygotowały salę wyborczą ustawiając urnę, stoliki z oddzielonymi parawanami do wypełnienia kart wyborczych (nie zapomniały o długopisach), stoły dla szanownej komisji wyborczej zaścielone eleganckim obrusem na którym ułożyły wyselekcjonowany stosik papierów: opieczętowane karty wyborcze, arkusze z wyborcami wg klas - do potwierdzenia odbioru karty oraz protokoły wyników wyborów. Następnie przeprowadziły wybory sprowadzając każdą klasę wraz z nauczycielem prowadzącym zajęcia do sali wyborczej, przypominając zasady oddawania głosu i podkreślając demokratyczne prawa wyborcze, a następnie wydając karty do głosowania po złożeniu podpisu. W końcowym etapie podliczyły głosy i sporządziły protokół w którym zamieszczone zostały wyniki głosowania do informacji publicznej. Z wywieszonego protokołu wszyscy mogli dowiedzieć się, że Przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum im. Jana Pawła w Tarnawie Dolnej w roku szkolnym 2016/2017 został...

Miłosz Stach z klasy 3B

 

   Gratulujemy i życzymy owocnej pracy! :)

 


 

Organizacja wyborów Przewodniczącego SU

 

   Komisja Wyborcza w składzie: Oliwia Niemczyk, Klaudia Jankowska i Kamila Gajda informuje, iż wybory odbędą się 29 września 2016 r.

   Podczas czwartej godziny lekcyjnej - między 1040 a 1125 uczniowie poszczególnych klas będą kolejno proszeni o przejście do sali numer 8, gdzie otrzymają karty do głosowania, a następnie oddadzą głos na wybranego kandydata zgodnie z podaną instrukcją.

   Ogłoszenie wyników nastąpi tego samego dnia do godziny 1330.

 


 

Kandydaci na stanowisko Przewodniczącego SU

 

    Na stanowisko Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego naszego gimnazjum na rok szkolny 2016/2017 zgłosiło się 4 osoby, a są to:

   - Łukasz Mołczan  (2B)

   - Katarzyna Płaziak  (2A)

   - Sandra Gąsior  (3A)

   - Miłosz Stach  (3B)

    Obecnie trwa okres kampanii wyborczej, w którym kandydaci będą walczyć o jak największe poparcie w czasie wyborów. Wybory odbędą się 29 września. Wcześniej odbędzie się tez debata wyborcza - planowana wstępnie na 27 września.

 


 

Kto należy do Samorządu Uczniowskiego?

 

   Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie naszej szkoły, o tym nie należy zapominać. Każdy uczeń Gimnazjum ma prawo do działań na rzecz społeczności szkolnej oraz współdecydować i uczestniczyć w organizacji życia szkolnego (np. konkursy, zabawy, gazetki szkolne, plakaty, publiczne wystąpienie i inne formy działań umożliwiające rozwijanie i zaspokajanie własnych zainteresowań). Jednak te działania nie mogą być sprzeczne ze szkolnym regulaminem.

    Aby  łatwiej było funkcjonować samorząd uczniowski (czyli wszyscy uczniowie) wybierają sobie  przedstawicieli, którzy tworzą zarząd samorządu, zwany po prostu Samorządem Uczniowskim. Na pierwszej lekcji wychowawczej wybierany jest samorząd klasowy, wśród którego wybierany jest przewodniczący klasy. To właśnie przewodniczący poszczególnych klas stanowią zarząd samorządu uczniowskiego. Głównym reprezentantem samorządu uczniowskiego, kierujący działaniami samorządu jest Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego. Jest on wybierany przez wszystkich uczniów w wyborach, gdzie głosowanie jest tajne i bezpośrednie. Kandydatem na stanowisko Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego może być każdy, kto zbierze przynajmniej 10 podpisów swoich kolegów i koleżanek z klasy oraz podpis swojego wychowacy.

   Ordynacja wyborcza znajduje się w Regulaminie Uczniowskim (część III)